Desatoro správneho hasiča

06.07.2016

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. To vie asi každý z nás. Dokáže nás zahriať a vyčarovať čarovnú atmosféru. Keď sa ale neplánovane rozšíri, môže spôsobiť nemalé škody. V tej chvíli nastupujú páni z hasičských zborov.

V Česku pôsobia rôzne formy hasičov. Najznámejšie sú však dve. Tými sú Hasičský záchranný zbor Českej republiky, kde hasiči vykonávajú svoju prácu ako hlavné povolanie a tzv. dobrovoľní hasiči, ktorí túto prácu robia vo svojom voľnom čase. Všetci sa však od pradávna riadia základným desatorom, ktoré ctia a nedajú naň dopustiť.

Hasičské desatoro

 1. Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.
 2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.
 3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.
 4. Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.
 5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.
 6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.
 7. Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.
 8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zmenil alebo uzmieril.
 9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodnými spôsobmi a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale celej organizácii, ktorej odznak nosíš.
 10. Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.

Zdroj: http://www.protipoziarne.sk/dhz-infoclanok-70-Hasicske_desatoro_.html

shutterstock_359131619

Hasenie ale nie je jedinou náplňou práce, ktorú profesionálni alebo dobrovoľní hasiči vykonávajú. Sú pripravení pomôcť aj v prípade povodní a iných živelných pohrôm, pri ekologických haváriách a dopravných nehodách a v mnohých ďalších prípadoch. Práca týchto mužov, a v poslednom čase aj mnohých žien, je teda chvályhodná a nenahraditeľná.
Každá práca má ale aj svoje svetlé chvíľky a aj hasiči sa občas potrebujú odreagovať. Na to im slúžia tzv. Hasičské súťaže, kde môžu predviesť svoje schopnosti a navyše pobaviť. Tieto súťaže sa konajú najmä na dedinách a sú spojené s celkovou zábavou. Súťaž majú 4 základné disciplíny:

 • výstup do 4. podlažia cvičnej veže
 • požiarny útok
 • beh na 100 m s prekážkami
 • štafeta 4×100 m s prekážkami

Ak teda chcete vidieť prácu hasičov inde než u seba doma, rozhodne navštívte niektorú z týchto súťaží.

Nenechajte si uniknúť nové články