Škola pálenia záhradného odpadu – čo netreba hlásiť a čo musíte hasiť.

28.11.2018

Zima sa neodvratne blíži, teploty klesajú s každým ďalším týždňom a už padol aj prvý sneh. Napriek tomu to na rade záhrad a parkov stále vyzerá skôr podzimne. Spadnuté lístie sa povaľuje všade, kam sa pozriete. Ponúka sa teda otázka, ako s týmto a ostatným odpadom naložiť.

Dnes vám poradíme, čo a za akých okolností môžete na záhrade spáliť a predstavíme pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať.


Spáliť opadané lístie sa zdá ako najjednoduchší spôsob, ako si rýchlo záhradu upratať. Dajste si ale pozor nato, čo presne na záhrade pálite, niektoré materiály sa totiž vôbec páliť nesmú.

Podľa zákona o ovzduší môžete na záhrade páliť:

 • drevo
 • drevené uhlie
 • suché rastlinné materiály

Naopak vyžšie zmienený zákon zakazuje páliť:

 • plasty
 • chemický ošetrené drevo ( drevo ošetrené farbou alebo lakom)
 • chemikálie
 • ostatný materiál, ktorím spaľovaním vzniká veľké množstvo emisií.

 

Za spaľovanie týchto materiálov môže byť položená pokuta 200 až 6000 eur.

Lístie, vetvy a zhrabanú trávu teda môžete na záhrade bez obáv spáliť, ale pozor! Niekde môže pálenie rastlinného odpadu regulovať podľa obecnej vyhlášky, v niektorích obciach sú dokonca tzv. páliace dni, ktoré sú k páleniu odpadu priamo určené a inokedy je pálenie zakázané. Zo všetkého najskôr sa teda zoznámte s pravidlami pre pálenie odpadu priamo v obci, kde žijete. Nezabudnite sa tiež uistiť, že je palivo skutočne suché a zvoliť deň, kedy je pre pálenie vhodné počasie.

POZOR! Je dôležité nepliesť si pálenie bežného záhradného odpadu s plošným vypalovaním suchých priestorov – to je zakázané zmieňovaným zákonom o požiarnej ochrane a môže byť trestaný pokutou až 1000 eur.

 

Nikdy neuškodí pripomenúť si obecné pravidlá bezpečnej práce s ohňom a požiarne ochrany, ktoré je potrebné dodržiavať vždy, bez ohľadu na to, aký druh odpadu pálime.

 • Miesto pálenia sa nesmie nechať bez dozoru a musí byť prítomná osoba staršia ako 18 rokov.
 • Ohnisko musí byť vzdialené minimálne 50 metrov od okraja lesa a malo by sa založiť na hlinenom podklade – ako založiť a správne udržiavať ohnisko sa prečítate tu.
 • Vždy majte k dispozícií dostatok prostriedkov k uhaseniu ohňa (kýblik s vodou, piesok).
 • Oheň určený k páleniu odpadu by ste nikdy nemali zakladať za nepriaznivých poveternostných podmienkach alebo dlhodobého sucha.
 • Vždy dodrťte bezpečnú vzdialenosť ohniska od zástavby a všetkých predmetov, čo by mohli vzbĺknúť.

Tip na záver

Pamätajte, že existujú aj vhodnejšie spôsoby likvidácie rastlinného odpadu. Predovšetkým ich môžete využíť kukompostovaniu a získať tak kvalitné hnojivo do záhonov. Lístie je možné ponechávať aj pod stromami (prípadne ho zhrabať ku kmeňu), kde sa z neho uvoľnia živiny a vracia sa späť do pôdy.

Nenechajte si uniknúť nové články